Nieuwe functionaliteit

 1. Er werd een nieuwe placeholder toegevoegd aan de standaard e-mails voor de naam van de ingelogde gebruiker. Voor e-mailtypes waar dit van toepassing is, werd ook een placeholder toegevoegd voor de naam van de verkoper die de ingave heeft gedaan.
 2. Bij de creatie van een nieuwe serviceverkoop vanaf een bestaande verkoop is het nu ook mogelijk om het openstaande saldo over te zetten. Je kan het over te zetten saldo instellen in hetzelfde scherm waar de servicelijnen worden geselecteerd. Dit zorgt ervoor dat er op de bronverkoop automatisch een negatieve verkooplijn wordt toegevoegd die het saldo doet dalen en dat er op de nieuwe serviceverkoop een positieve verkooplijn wordt toegevoegd die het saldo doet toenemen. Het artikel dat wordt gebruikt om deze verkooplijnen aan te maken, moet daartoe eerst worden ingesteld in de firma-instellingen onder het tabblad “Algemeen”.
 3. In de artikelfiche is het voortaan mogelijk om van een artikel te bepalen dat het niet moet worden meegerekend in de statistieken en in de verkoopmarge. Deze optie kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij het artikel dat wordt gebruikt voor het overzetten van het saldo van een openstaande verkoop naar een serviceverkoop (puntje 2 hierboven).
 4. Module “Sets”: er werd een nieuwe module toegevoegd die het mogelijk maakt om samengestelde artikels te creëren en te beheren. Neem contact op met Soft Naert voor meer informatie over deze module. Een beknopt overzicht van de mogelijkheden:
  • Bij de creatie van een nieuw artikel is het voortaan mogelijk om een nieuw artikeltype “Set” te selecteren. Zodra deze optie is geselecteerd, kunnen in de artikelfiche onder het tabblad “Eigenschappen” met de optie “Samenstelling set” artikels worden toegevoegd aan de set. Deze sets hoeven echter niet noodzakelijk vooraf te worden gedefinieerd. Het is ook mogelijk om de samenstelling van de sets verder aan te passen wanneer deze aan een verkoop is toegevoegd.
  • De voorraad-, verkoop- en aankoopstatus van een set is altijd afhankelijk van de status van de componenten.
  • De onderdelen van een set worden niet afgedrukt op de verkoopbon en factuur, maar wel op de leverbonnen en de aankoopbonen.
  • In de statistieken worden de componenten van een set niet meegeteld.

Aanpassingen/Quality of life

 1. Herafdruk leveringsbon: het saldo bij levering dat wordt ingevuld bij de creatie van de leveringsbon werd verplaatst en wordt nu steeds afgedrukt. In het scherm voor de herafdruk van de leveringsbon kan dit saldo nu ook worden gewijzigd.
 2. Bij het zoeken naar artikels met barcodes wordt de input nu automatisch bijgesneden naar een lengte van 14 tekens, wat gelijk is aan de maximale lengte van het barcode-veld in Furnqube.
 3. Het is niet langer mogelijk om het veld “Extra omschrijving voor de leverancier” aan te passen zodra er voor de bewuste verkooplijn een aankoop is gecreëerd. Er zal ook een waarschuwing worden getoond die duidelijk aangeeft dat elke aanpassing aan dit veld niet zal worden gekopieerd naar een bestaande aankoop.
 4. De naam van de verkoper wordt nu ook afgedrukt op de afhalings- en leveringsbonnen.
 5. Het is voortaan mogelijk om de status “gefactureerd” van manueel gefactureerde verkooplijnen ongedaan te maken. Deze optie vind je in het detailscherm van manueel gefactureerde verkooplijnen onder .
 6. Van tekstlijnen met aantal 0 wordt op het verkoopscherm geen aantal, prijs of btw-code getoond.
 7. Het is mogelijk om in de filiaalinstellingen onder het tabblad Verkoop een standaardwaarde in te stellen voor de optie “Extra omschrijving klant ook tonen aan leverancier” van de verkooplijnen.
 8. Afhalingsbons worden voortaan genummerd in dezelfde reeks als de leveringsbonnen.
 9. Er kan voortaan worden gezocht naar aankopen aan de hand van het aankoopfactuurnummer in het overzicht van de aankopen en via de optie Uitgebreid zoeken.
 10. Het is mogelijk om voorraad te importeren aan de hand van alleen de artikelcode, barcode, het GTIN-nummer of de artikelreferentie van de artikels via het importmenu. Zodra een bestand is geüpload voor de import, kan naast “Bestaande artikelen” de optie “Nieuwe voorraad importeren” worden geselecteerd. Wanneer deze optie is geselecteerd, kan alleen voorraad worden ingelezen van bestaande artikels en wordt de andere informatie van bestaande of niet-bestaande artikels niet ingelezen.
 11. Dashboard offertes: de berekening van de success rate houdt nu ook rekening met de offertes die verlopen zijn in de opgegeven tijdsspanne, niet alleen met de offertes die als “Gewonnen” of “Verloren” zijn aangemerkt.

Bugfixes

 1. Afbeeldingen kopiëren uit externe editors naar de HTML-editors in Furnqube werkt correct.
 2. Status verkooplijnen worden correct bijgewerkt na aanpassen aantal.
 3. Het is niet langer mogelijk om verkooplijnen van een offerte aan te duiden als “gefactureerd”.
 4. In het detailscherm van de verkooplijnen worden de prijzen correct herberekend wanneer de optie “Update artikelinfo” wordt gebruikt.
 5. Wanneer vanuit het Dashboard Offertes een nieuwe offerte wordt gemaakt, wordt het verkooptype van de nieuwe verkoop ingesteld op “Offerte”.
 6. Import artikels: maximumkorting van leverancier wordt gekopieerd naar de artikels.
 7. Import artikels: barcodes kunnen ook worden geïmporteerd bij de creatie van nieuwe artikels.
 8. Import artikels: datums kunnen worden geïmporteerd.
 9. Verwachte leveringsdatum verkooplijnen wordt alleen getoond wanneer deze voor alle voorraadelementen ervan is ingevuld.
 10. De optie “Werkzaam in filiaal” van de werknemers wordt correct opgeslagen.
 11. De filter “Werkzaam in” in het overzicht van de medewerkers werkt correct.