Aankopen > Zoeken


Je kan aankopen opzoeken aan de hand van de leverancier, of uitgebreider aan de hand van andere informatie die in de aankopen werd ingevoerd, zoals de artikels.