Artikelen > Artikel > Nieuw

Artikelen > Artikel > Artikellijst > Nieuw


Artikels zijn ondergeschikt aan modellen en modellen aan leveranciers. Zodra er dus leveranciers en modellen zijn aangemaakt, kunnen we beginnen met de creatie van artikels. 


Artikels vormen de basis voor de werking van Furnqube. Ze zijn nodig voor offertes, verkopen, aankopen, en voor de dienst na verkoop. De voorraadstatus van artikels kan in Furnqube worden opgevolgd doorheen het volledige verkoopproces. De voorraad bespreken we in een andere rubriek.


Artikels in Furnqube kunnen we raadplegen in de Artikellijst onder Artikelen > Artikel > Artikellijst. Wanneer we een bestaand artikel openen met het -icoon of een nieuw artikel aanmaken via Nieuw, kunnen we de onderstaande velden invullen. Bij de creatie van artikels worden verschillende van deze velden automatisch ingevuld met informatie uit het overkoepelende model.

(* = verplicht)

Artikel

Eigen artikelnummer*

Afhankelijk van wat je hebt ingegeven in de velden Opbouw artikelcode op leveranciers- en modelniveau, zal automatisch een voorstel worden gedaan voor de artikelcode. Deze code kan altijd nog worden overschreven.

Leverancier*

De leverancier bij wie het artikel kan worden besteld. Dit veld wordt ingevuld aan de hand van de reeds gemaakte keuze van leverancier en kan niet worden gewijzigd.

Model*

Het model van de leverancier waartoe dit artikel behoort. Dit veld wordt ingevuld aan de hand van de reeds gemaakte keuze van model en kan niet worden gewijzigd.

Omschrijving

De omschrijving van het artikel.


Er kunnen maximaal 4 talen worden ingeven. In de systeeminstellingen kan je deze verder definiëren.

Aanvullende omschrijving

Aanvullende omschrijving van het artikel. Hier kan je bijvoorbeeld kenmerken als uitvoering, kleur, afmeting ... noteren. Deze aanvullende omschrijving wordt samen met de omschrijving afgedrukt op facturen, het verkoopcontract, de aankoopbon …


Er kunnen maximaal 4 talen worden ingeven. In de systeeminstellingen kan je deze verder definiëren.

Artikelreferentie leverancier

Dit is de artikelcode van de leverancier. Deze code wordt afgedrukt op de aankoopbon voor de leverancier.

GTIN

Het Global Trade Item Number (EAN, UPC …). Indien je leverancier werkt met zo'n unieke artikelnummers, kan je die invullen in dit veld.


Eigenschappen

Barcode*

Deze code wordt automatisch gecreëerd bij het opslaan van het artikel. Als je al een barcode hebt, dan kan je dit nummer hier manueel overschrijven. Deze code moet uniek zijn.

Minimumstock

Stel hier de minimale voorraad van het artikel in.

Btw-code*

De btw-code bepaalt het standaard btw-tarief dat van toepassing is bij de verkoop van het artikel.

Type artikel*

De mogelijke types zijn Gewoon, Maatwerk, Service, Tekst, Taks en Catalogus.


Meer uitleg vind je hieronder.

Artikelgroep*

Artikelen worden ook in groepen onderverdeeld. De artikelgroep wordt overgenomen van het model. Via deze groepen kan je zoeken naar artikelen.

Minimale aankoophoeveelheid

Hiermee wordt bepaald hoeveel van het artikel minimaal moet worden besteld bij de leverancier. Deze hoeveelheid wordt gecontroleerd bij het versturen van een aankoop.

Aankoopeenheid

Hiermee wordt bepaald in welke eenheden een artikel moet worden besteld bij de leverancier.

Algemene rekening*

De algemene rekening wordt overgeërfd van de artikelgroep. Als deze niet is ingevuld, dan wordt de rekening van het model genomen.

Goederencode*

De goederencode wordt overgeërfd van de artikelgroep. Als deze niet is ingevuld, dan wordt de goederencode van het model genomen.


Zie de firma-instellingen voor meer informatie over hoe je intrastat kan activeren.

Nettogewicht (kg/lbs)

Zie de firma-instellingen voor meer informatie over hoe je intrastat kan activeren.

Land van oorsprong

Zie de firma-instellingen voor meer informatie over hoe je intrastat kan activeren.

Altijd op voorraad

Enkel beschikbaar voor maatwerkartikels. Wanneer je deze optie activeert, wordt er automatisch voorraad aangemaakt wanneer dit artikel aan een verkoop wordt toegevoegd.


Artikeltypes

Gewoon

De meeste artikelen zullen van dit type zijn. Dit is een uniek verkoopbaar artikel (SKU) dat verkocht en aangekocht kan worden en waar stockbewegingen van worden bijgehouden.

Maatwerk

In plaats van voor iedere configuratie van een product een nieuwe artikelfiche te maken, kan je ook één algemeen maatwerkartikel gebruiken. In de omschrijving op het niveau van de verkoop noteren we dan over welk product het precies gaat (vb. een keuken of wisselstukken voor een service).


Maatwerkartikels worden gewoonlijk specifiek voor een klant besteld. Het artikel komt ook op voorraad, maar zal dus normaal gezien altijd zijn gereserveerd voor een specifieke klant of verkoop.

Service

Dit artikeltype wordt gebruikt om een dienst aan te maken. Er wordt dan ook geen voorraad bijgehouden van dit type artikel. 


Deze artikelen zullen vaak in de context van serviceorders (dienst na verkoop) worden gebruikt om bijvoorbeeld aan te geven dat jij of de leverancier bij een klant langs moet gaan om iets te repareren. Is het de leverancier die moet langsgaan, dan moet het service-artikel voor deze leverancier worden aangemaakt.

Tekst

Dit artikeltype gebruik je om een kortings- of surplusartikel te creëren of om gewoon vrije tekst toe te voegen aan het order. Van deze artikels wordt geen voorraad bijgehouden en je kan het ook niet bestellen bij je leverancier.

Taks

Dit artikeltype wordt gebruikt om een tekstartikel te maken met een verkoopprijs (kost). Dit artikel kan worden toegewezen aan het artikel waarop de taks van toepassing is.

Catalogus

Dit artikeltype is erg gelijkaardig aan dat van een gewoon artikel. Het verschil is de wijze waarop het artikel aan Furnqube wordt toegevoegd. Een catalogusartikel wordt namelijk gecreëerd via een digitale catalogus die je wordt bezorgd door de leverancier. Zodra je een artikel nodig hebt, kan het via de catalogus worden geconfigureerd.


Abeeldingen

Toevoegen

Met deze knop voeg je afbeeldingen toe aan de artikelfiche. De toegelaten bestandsformaten zijn JPEG, JPG, BMP, PNG. Je kan kiezen of de afbeelding de hoofdfoto moet worden voor het model, of de foto op je WooCommerce-website mag worden gebruikt en wat de alt-tekst moet worden.


Website

Op website

Hiermee bepaal je of het artikel op je WooCommerce-website komt.

Commerciële omschrijving


Uitgebreide omschrijvingPrijzen

Aankoopcondities model toepassen

Hiermee geef je aan of de condities die op modelniveau zijn ingesteld mogen worden toegepast op het niveau van dit artikel. 


Meer informatie over de modelfiche.

Verkoopcoëfficiënt model toepassen (EFU)

Hiermee geef je aan of de verkoopcoëfficiënt die op modelniveau is ingesteld mag worden toegepast op het niveau van dit artikel.


Meer informatie over de modelfiche.

Bruto-aankoopprijs

Dit is de aankoopprijs bij de leverancier, zonder handelskorting.

Adviesverkoopprijs

Dit is de verkoopprijs die door de leverancier wordt voorgesteld.

Netto-aankoopprijs

Dit is de aankoopprijs bij de leverancier, waarvan de handelskortingen zijn afgetrokken.

Verkoopprijs

Dit is de effectieve verkoopprijs van het artikel.

Effectieve coëfficiënt

Dit is de verhouding tussen de netto-aankoopprijs en de verkoopprijs.

Maximum korting (%)

De maximale korting die aan een artikel mag worden toegekend. Je kan deze optie activeren in de firma-instellingen.

Minimum coëfficient

Dit veld wordt berekend wanneer een maximale korting wordt ingesteld.

Decimale hoeveelheden

Enkel voor maatwerkartikels. Als je deze optie activeert, verschijnt er voor dit artikel een extra knop op het detailscherm van de verkooplijnen en het detailscherm van de aankooplijnen waar een decimale hoeveelheid kan worden ingegeven en die wordt gebruikt om de prijs te berekenen op basis van de artikelprijs. De artikelprijs wordt in deze situatie gebruikt als stukprijs. 


Is deze optie geactiveerd, dan is het veld 'Meeteenheid' verplicht.

Meeteenheid

Enkel voor maatwerkartikels.De meeteenheid in het geval van decimale hoeveelheden.


Vul je dit veld in, dan is de optie 'Decimale hoeveelheden' verplicht.


Promotie

Aankoop-/ verkoopprijs

Hier kan je een promotie-aankoopprijs/-verkoopprijs instellen. Deze zal gedurende de geldige periode altijd voorrang krijgen.

Geldig van/t.e.m.

Dit is de geldigheidsduur van de promotieprijs.

Extra prijsinfo

Hier noteren we extra prijsinformatie.


Taksen

Taks # / Ecomobilier

Hier kan je een taksartikel verbinden aan een artikel. Wanneer je dit artikel toevoegt aan een verkoop, wordt ook een verkooplijn met de taks toegevoegd. Dit kan nodig zijn wanneer de leverancier zelf geen aangifte doet van taksen, maar jij dat moet doen.


Je kan van alle taksen overzichten genereren.

#

Het aantal keer dat de taks moet worden aangerekend.

Totaal

Het totaalbedrag van de taks.


Actiemenu

Artikelfiche

Met deze optie openen we de artikelfiche van het artikel. Deze optie is alleen zichtbaar in de commerciële artikelfiche voor verkopers.

Detail stock

Met deze optie openen we een overzicht van de voorraad van het bewuste artikel.


Meer informatie over de voorraad.

Stock toevoegen

Met deze optie kunnen we voorraad toevoegen.


Meer informatie over voorraadcorrecties.

Stock verminderen

Met deze optie kunnen we voorraad verwijderen.


Meer informatie over voorraadcorrecties

Overzetten

Met deze optie kunnen we de instellingen van een artikel overzetten naar een ander artikel en het bronartikel verwijderen.

Dupliceren

Met deze optie kunnen we een artikel dupliceren.

Afdrukken prijsetiketten

Met deze optie kunnen we de afdruk van prijsetiketten in de wachtrij zetten.


Meer informatie over de wachtrij van de prijsetiketten.