Administratie > Importeren/exporteren > Artikelen importeren


In dit scherm kunnen we ervoor kiezen om nieuwe artikels te importeren.

STAP 1

Wanneer je nieuwe artikels wil importeren kan je rechts bovenaan een nieuwe template downloaden van het importbestand om in te vullen. Wanneer we bestaande artikels willen wijzigen, is het eenvoudiger om eerst de bestaande artikels te exporteren en de informatie dan in dat bestand te wijzigen.


Zodra je het importbestand hebt ingevuld, kunnen we dat bestand bovenaan het importscherm uploaden. Wanneer dat is gebeurd, kunnen we vervolgens aangeven of de eerste rij van het importbestand koptekst bevat, van welke leveranciers we de artikels willen importeren en of de bestaande artikels in Furnqube mogen worden overschreven, of moeten worden genegeerd. Bestaande artikels worden geïdentificeerd aan de hand van de artikelcode (SPECIFIC_ITEM_NR), de leveranciersreferentie (REFERENCE), de barcode (BARCODE) of de GTIN-code (GTIN). Wanneer we ervoor kiezen om de artikels te overschrijven, worden de instellingen van bestaande artikels gewijzigd en is het veld dat wordt gebruikt om de artikels te identificeren verplicht. Als we daarentegen kiezen voor negeren, dan worden artikels met de gespecificeerde artikelcode, leveranciersreferentie ... niet overschreven.

STAP 2

Zodra we de instellingen in de eerste stap hebben uitgevoerd, kunnen we aangeven welke informatie moet worden geïmporteerd.


In dit scherm zien we links een kolom Veld en daarnaast 5 kolommen Rij 1-5. Deze kolommen zijn de eerste vijf rijen uit het importbestand en dienen als visuele hulp voor de selectie van de waarden in de kolom Veld. In deze stap moeten we namelijk specificeren welke kolommen in het importbestand overeenstemmen met welke velden uit de artikelfiche. Heb je in de eerste stap een template gebruikt met koptekst, dan zal Furnqube automatisch de kolommen met headers verbinden met het gelijknamige veld.


Bijvoorbeeld: heb je in het importbestand een kolom met daarin de artikelcode, dan moet je in deze stap in de kolom Veld de waarde SPECIFIC_ITEM_NR selecteren voor de rij die overeenstemt met de artikelcodes.


Tip: het is niet noodzakelijk om telkens alle kolommen te selecteren voor import. Wil je bijvoorbeeld de artikelgroep van een artikel wijzigen of toevoegen, dan hoef je alleen de verplichte velden (in de lijst hieronder aangeduid met drie sterretjes ***) en het veld ITEM_GROUP te importeren. 

STAP 3

Heb je in de vorige stap alle kolommen die je wilde importeren correct geselecteerd, dan hoef je alleen nog je importbestand te valideren. In de validatie wordt gecontroleerd of er kolommen zijn die ongeldige waarden bevatten. Worden er problemen gedetecteerd, dan worden die in het tekstvak onder de knop Valideer importbestand afgedrukt.


Zijn er geen verdere foutmeldingen, dan kan je de informatie in het importbestand in Furnqube uploaden met de knop Importeren.

ARTIKELPRIJZEN

Prijzen van artikels in Furnqube kunnen op verschillende manieren worden berekend. Je kan de bruto-aankoopprijs omrekenen tot de netto-aankoopprijs aan de hand van aankoopcondities, je kan de netto-aankoopprijs omrekenen tot de verkoopprijs met verkoopcondities en je kan daarnaast ook een of geen van beide condities toepassen. Hoe je de prijzen hanteert heeft invloed op hoe je de prijzen bij de import wil ingeven. Hieronder een beschrijving van welke berekeningswijze zal worden toegepast afhankelijk van welke velden zijn ingevuld:

  1. GROSS_PURCHASE_PRICE: heb je dit veld ingevuld, dan worden aankoopcondities van het model toegepast die de bruto-aankoopprijs omrekenen tot de adviesverkoopprijs en aankoopcondities die geen omrekening doen. Aan de hand van de kortingen die in de aankoopconditie zijn toegepast, wordt de netto-aankoopprijs daarna ook berekend aan de hand van de bruto-aankoopprijs. Is er daarnaast op modelniveau ook een verkoopcoëfficiënt gedefinieerd, dan wordt deze netto-aankoopprijs automatisch gebruikt om de verkoopprijs van het artikel te berekenen. Is dat niet het geval, dan kan je het beste ook een prijs invullen onder SALE_PRICE. 
  2. RECOMMENDED_RETAIL_PRICE: heb je dit veld ingevuld, dan worden aankoopcondities van het model toegepast die de adviesverkoopprijs omrekenen tot de bruto-aankoopprijs. Aan de hand van de kortingen die in de aankoopconditie zijn toegepast, wordt de netto-aankoopprijs daarna ook berekend aan de hand van de bruto-aankoopprijs. Is er daarnaast op modelniveau ook een verkoopcoëfficiënt gedefinieerd, dan wordt deze netto-aankoopprijs automatisch gebruikt om de verkoopprijs van het artikel te berekenen. Is dat niet het geval, dan kan je het beste ook een prijs invullen onder SALE_PRICE.
  3. NET_PURCHASE_PRICE: heb je dit veld ingevuld, dan wordt de netto-aankoopprijs van een artikel niet meer automatisch berekend met een aankoopconditie. Is er op modelniveau een verkoopcoëfficiënt gedefinieerd, dan wordt deze netto-aankoopprijs automatisch omgerekend tot de verkoopprijs van het artikel. Is dat niet het geval, dan kan je het beste ook een prijs invullen onder SALE_PRICE.
  4. SALE_PRICE: heb je dit veld ingevuld, dan wordt de verkoopprijs van het artikel niet meer automatisch berekend aan de hand van de NET_PURCHASE_PRICE. Het is dan wel nog altijd mogelijk om de netto-aankoopprijs automatisch te berekenen aan de hand van een aankoopconditie.SPECIFIC_ITEM_NR (***)

De artikelcode.

MODEL_NAME

De eigen modelnaam.

MODEL_SUPPLIER_NAME***

De modelnaam van de leverancier.

MODEL_NR

De code voor het model die wordt gebruikt bij de opbouw van de artikelcode.

MODEL_ITEM_GROUP

De artikelgroep van het model.

DESCRIPTION1***-4

De artikelomschrijving voor tot 4 talen. Description1 (voor de eerste taal) is verplicht.

EXTRA_DESCRIPTION1-4

De aanvullende artikelomschrijving voor tot 4 talen.

REFERENCE (***)

De artikelreferentie van de leverancier.

BARCODE (***)

De barcode.

GTIN (***)

De GTIN-code.

ITEM_TYPE

Het type van het artikel.

ITEM_GROUP

De artikelgroep van het artikel.

GROSS_PURCHASE_PRICE

De bruto-aankoopprijs.

RECOMMENDED_RETAIL_PRICE

De adviesverkoopprijs.

NET_PURCHASE_PRICE

De netto-aankoopprijs.

SALE_PRICE

De verkoopprijs.

EFFECTIVE_COEFFICIENT

De effectieve coëfficiënt.

TAX1-2

Het taksartikel.

TOTAL_TAX1-2

Het aantal taksartikels dat aan het artikel is verbonden.

ECOMOBILIER

Het ecomobilier-artikel dat aan het artikel is verbonden.

EXTRA_STOCK

Het aantal artikels dat je in de vrije voorraad wil importeren. Dit veld kan handig zijn bij de opstartfase.

STOCK_MINIMUM

De minimale voorraad.