Artikelen > Leverancier > Nieuw

Artikelen > Leverancier > Leverancierlijst > Nieuw


Het aanmaken van leveranciers is de eerste stap in het beheer van artikelen. Dit kan in Furnqube door in het menu te kiezen voor Artikelen > Leverancier en te klikken op “ Nieuw”. Leveranciers kunnen ook worden aangemaakt door in een leverancierslijst rechtsboven te kiezen voor “ Nieuw”. Fiches van bestaande leveranciers kunnen worden geopend door in de lijst van leveranciers rechts op het -icoon te klikken.


Van leveranciers kunnen de volgende velden worden ingevuld:

(* = verplicht)


Code*

Dit is de unieke ID van de leverancier. Deze code bepaal je zelf. Gebruik je slechts drie tekens, dan kan je dezelfde code ook gebruiken voor de opbouw van je artikelcodes (zie tabblad Instellingen hieronder).

Land*


Btw-nummer

Het btw-nummer van de leverancier. Alle btw-nummers worden automatisch gecontroleerd met een verificatietool van de Europese Commissie. Wordt het btw-nummer herkend, dan kan je ervoor kiezen om de leveranciersfiche automatisch aan te vullen aan de hand van de opgehaalde gegevens.

Actief

Hiermee bepaal je de status van een leverancier. Deze optie heeft geen invloed op de status van modellen of artikels.

Naam*

De bedrijfsnaam van de leverancier.

Roepnaam

De commerciële benaming van je leverancier.


Tabblad Contact

Land*


Postcode / Gemeente*


Straat + nummer*


Telefoonnummer


Faxnummer


E-mailadresTabblad Eigenschappen

Taal*

De taal waarin er zal worden gecommuniceerd met de leverancier.

Munt*


Btw-nummer

Het btw-nummer van de leverancier. Alle btw-nummers wordt automatisch gecontroleerd met een verificatietool. Bestaat het btw-nummer, dan kan je ervoor kiezen om de leveranciersfiche automatisch aan te vullen aan de hand van de opgehaalde gegevens.

Website

De website van de leverancier.

URL Bestelplatform

Het adres van het bestelplatform van de leverancier. Is dit veld ingevuld, dan verschijnt in aankopen aan deze leverancier een knop waarmee je het bestelplatform kunt openen.


Tabblad Instellingen

Opbouw artikelcode

Deze code wordt gebruikt als eerste deel van de artikelcode bij de creatie van artikels. Het is een goed idee om hiervoor dezelfde code te gebruiken als de leverancierscode.

Memo

Indien je opmerkingen hebt over de leverancier of belangrijke informatie wilt opslaan voor intern gebruik, kan je deze hier noteren.

Taks 1 & 2

Als de leverancier geen aangifte doet van taksen, moet jij misschien zelf aangifte doen (vb. als invoerder). Als dit het geval is, dan moet je taks 1 of 2 aanvinken. Op de fiches van artikels van deze leverancier kan je dan taksartikels instellen. Je kan van alle taksen overzichten genereren.

Doorbestellen van een verkoop

Hier kan je instellen of je per verkoop een nieuwe aankoop wenst aan te maken, dan wel of je je bestellingen per leverancier wil groeperen op één enkele aankoop.

Leveringsdag

Heeft de leverancier een vaste leveringsdag, dan kan je deze hier instellen.

Connectionstring EDI

Dit is een code die je ontvangt van je leverancier om digitaal te communiceren. In Furnqube wordt deze onder meer gebruikt voor het ontvangen van catalogi en versturen van bestellingen.

GLN

Het Global Location Number. Dit is een uniek nummer dat wordt gebruikt om een bedrijfslocatie te identificeren. Dit nummer wordt gebruikt voor digitale communicatie.

Maximumkorting (%)

Hier kan een maximaal kortingspercentage worden gedefinieerd dat zal worden toegepast op alle artikels van de leverancier. Wanneer je dit percentage wijzigt heb je eveneens de keuze om dit percentage toe te passen op de bestaande artikels.


Deze optie kan worden geactiveerd in de firma-instellingen en wordt beheerd op artikelniveau.

Standaard conditie voor nieuw model

Een conditie bepaalt je prijsafspraken met je leverancier. De conditie die je instelt op leveranciersniveau wordt ingesteld op modelniveau bij de creatie van een nieuw model. Meer informatie over condities.


Opgelet: wanneer je de conditie op leveranciersniveau wijzigt, heeft dit geen invloed op de condities van bestaande modellen!


Tabblad Instellingen (per filiaal)

Standaard conditie voor nieuw model

Een conditie bepaalt je prijsafspraken met je leverancier. De conditie die je instelt op leveranciersniveau wordt ingesteld op modelniveau bij de creatie van een nieuw model. Meer informatie over condities.


Opgelet: wanneer je de conditie op leveranciersniveau wijzigt, heeft dit geen invloed op de condities van bestaande modellen!

Verzendwijze aankopen

Hier bepaal je de manier waarop de aankopen naar deze leverancier worden gestuurd. Deze verzendwijze kan per aankoop worden overschreven.

E-mailadres aankopen

Het e-mailadres dat zal worden gebruikt voor het versturen van aankopen.

Omrekening netto-aankoopprijs naar verkoopprijs

Hier kan een coëfficiënt worden ingevoerd die zal worden gebruikt om de netto-aankoopprijs van artikels van de leverancier om te rekenen naar een verkoopprijs. Daarnaast kan een afrondingstabel worden ingesteld aan de hand waarvan de omgerekende bedragen zullen worden afgerond. Meer informatie over afrondingstabellen.


Ter illustratie: een coëfficiënt van 2 rekent een aankoopprijs van 100 euro om naar een verkoopprijs van 200 euro.


Zowel de coëfficiënt als de afrondingstabel worden overgenomen op modelniveau bij de creatie van een nieuw model en kunnen daar nog worden overschreven.


Actiemenu

E-mail versturen

Kies deze optie om een e-mail te versturen naar de leverancier.

Aankooplijst

Kies deze optie om een lijst te tonen van alle aankopen bij de leverancier.