Artikelen > Standaardtabellen > Afrondingstabel


Afrondingstabellen worden gebruikt om de bedragen die automatisch worden omgerekend met aankoopcondities en verkoopcoƫfficiƫnten af te ronden. De afronding kan geheel zelf worden gedefinieerd voor getallen tussen 0 en 999.999.999. De afrondingstabellen kunnen overal worden gebruikt waar prijzen automatisch worden berekend.Omschrijving


Afronden naar (Dichtst / Boven / Beneden)

Dit kan je instellen nadat de afrondingsregel is opgeslagen.


Afrondingen

Voor prijs vanaf / t.e.m.

Het prijsbereik waarop de regel van toepassing is. Er kunnen maximaal 6 prijsbereiken worden ingesteld per afrondingstabel.

Afronden op *

Het bedrag waarop zal worden afgerond (vb. 0.05, 0.5, 1, 10)

+/-

Het bedrag dat nog bij het afgeronde bedrag wordt geteld na de afronding. Dit bedrag kan negatief zijn.